Jump to content
The library informs: Ny app: Biblio - Ditt digitala ljudboksbibliotek i mobilen. Här kan du söka, utforska, låna, läsa och lyssna på böcker – både streama och ladda ner. Du loggar in med ditt bibliotekskort och PIN-kod.
Cover for Valfrihetens psykologi
Isbn: 978-91-8953-487-2
Publisher: Bookea
Category:
Psychology
Accessible since: October 2022

E-book

Valfrihetens psykologi

I denna bok ställs frågan om valfrihet leder till att människor väljer fel eller rätt. Miljöförstörelsen, klimatförändringen, överviktsepidemin, skatteflykten och bi­dragsfusket är allvarliga samhällsproblem som ovillkorlig valfrihet inte verkar lösa. Lösningarna kan dock inte heller vara att genom alltför långtgående statliga ingripanden minska valfriheten eftersom den önskas av många.

Boken behandlar hur kunskaper från psykologisk forskning kan hjälpa politiker och medborgare till en annan syn på åtgärder som inte begränsar valfriheten men begränsar möjligheten att välja fel. Det är ofta omständigheter vid valet som leder till att det blir fel val och som därför behöver förändras. Vilka dessa omständigheter är behandlas.

Slutsatsen är att ge all information är sällan lösningen - rätt information måste ges på rätt sätt vid rätt tidpunkt. Förändringar av samhället mot en ökad samstäm­mighet om vad som är bra för medborgarna att välja, idag såväl som i framtiden, är också viktiga och ställer krav på en samhällsdebatt med det som tydligare fokus.

Författaren Tommy Gärling är professor emeritus i psykologi vid Göteborgs universitet. Han har även varit anställd vid Stockholms universitet (alma mater), KTH samt universiteten i Umeå, Aarhus och Karlstad. Hans forskning och undervisning omfattar kognitiv psykologi (spatial kognition, bedömningar och beslutsfattande), miljöpsykologi (attityder och värderingar), ekonomisk psyko logi (beteendefinans, konsumentbeteende) och transportpsykologi (hållbara färdmedelsval, resande och välbefinnande).

Tommy Gärling är medredaktör till böcker och medförfattare till bokkapitel publicerade av internationella förlag. Hans forskning, ofta i tvärvetenskapligt sam­arbete med ekonomer, statsvetare eller ingenjörer, har publicerats som artiklar i internationella tidskrifter inom olika vetenskapsområden. Flera utmärkelser har tilldelats honom för denna forskning.

Anders Biel och Tommy Gärling är redaktörer till boken Samhällspsykologi som ger en översikt av psykologisk forskning med relevans för lösningar av olika sam­hällsproblem. Liber förlag har gett ut boken som är avsedd för studerande inom samhällsvetenskaperna.Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone