Jump to content
The library informs: Ny app: Biblio - Ditt digitala ljudboksbibliotek i mobilen. Här kan du söka, utforska, låna, läsa och lyssna på böcker – både streama och ladda ner. Du loggar in med ditt bibliotekskort och PIN-kod.

E-books / Education


Cover for Tiimiakatemia - kuinka kasvaa tiimivalmentajaksi
E-book

Tiimiakatemia - kuinka kasvaa tiimivalmentajaksi

Ei enää koskaan yksin, sillä tiimissä tekeminen ja oppiminen on hauskempaa ja tehokkaampaa. Tietojen ja taitojen lisäksi kehitytään hyviksi tiimipelaajiksi, opitaan ymmärtämään eri ...


Cover for Handbok i (nät)dejting för vuxna män
E-book

Handbok i (nät)dejting för vuxna män

Längtar du efter kärlek? Är du ny på dejting eller har du testat och misslyckats? Här är handboken för dig: en konkret vägledning i hur man ...- väljer dejtingsida - presenterar si ...


Cover for Ett trollspö på katedern : Att arbeta med fantasy i skolan
E-book

Ett trollspö på katedern : Att arbeta med fantasy i skolan

by

Alla som på något sätt kommer i kontakt med barn vet hur mycket fantasy och särskilt Harry Potter har betytt för ungas intresse för litteratur och kultur. Fantasy är också en genre ...


Cover for Scenbyte -Vägen till ett yrkesliv: Nya aktörer inom Hantverksutbildningen
E-book

Scenbyte -Vägen till ett yrkesliv: Nya aktörer inom Hantverksutbildningen

Scenbyte är en metafor för den stora förändring och skifte av utbildningsform och plats för Hantverkare under 90-talet. Underlaget är min Licentiatavhandling som lades fram vid KTH ...


Cover for Pedagoginen tuki varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa
E-book

Pedagoginen tuki varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

Varhaiskasvatus ja esiopetus tarjoavat hyvän maaperän varhaiseen tuen tarpeen kartoittamiseen ja lapsen taitojen kehittämiseen. Tämän käsikirjan avulla voit tunnistaa lapsen arkeen ...


Cover for What's Wrong with the World
E-book

What's Wrong with the World

In this collection of essays, G. K. Chesterton matches his wits against some of the greatest issues of the 20th century. Imperialism, politics, education, and feminism are put to d ...


Cover for Neurokirjon oppilas
E-book

Neurokirjon oppilas

Tämä työkalupakki auttaa tunnistamaan neurokirjon lasten ja nuorten kouluarjessa näkyviä haasteita ja vahvuuksia sekä etsimään toimivia keinoja tunteiden säätelyn, käyttäytymisen j ...


Cover for Steg för steg; Ett verktyg för att integrera Nonviolent Communication
E-book

Steg för steg; Ett verktyg för att integrera Nonviolent Communication

Förmågan att sortera sina tankar och få klarhet om sin intention är centralt när det kommer till kommunikation. Jim Manske ger dig Steg för Steg verktyg för att integrera teori til ...


Cover for Yrittäjyys on kyvykkyyttä: Keskusteluja, tarinoita ja johtopäätöksiä
E-book

Yrittäjyys on kyvykkyyttä: Keskusteluja, tarinoita ja johtopäätöksiä

Antero Stenlund avaa kirjassaan omaperäisen ja oivalluttavan näkökulman yrittäjyyteen. Näkökulma perustuu tutkimuksiin, joiden aineistoja ja tuloksia Stenlund esittelee kirjassaan. ...


Cover for Du kan kalla mig Pepsi
E-book

Du kan kalla mig Pepsi

För mig och säkert många andra har de gripande tv-bilderna på barn med handikapp som spärras in och behandlas sämre än kreatur i Rumänien, Estland och Kina etsat sig fast på näthin ...


Cover for Hyvä, parempi, valmis
E-book

Hyvä, parempi, valmis

Hienoa! Olet opinnoissasi jo niin pitkällä, että on aika ryhtyä opinnäytetyön tekoon. Oli opinnäytteesi sitten tutkimus tai vaikkapa uudenlainen tuote, selviät urakasta kunnialla - ...


Cover for Suomen Supernanny
E-book

Suomen Supernanny

Suomen oman Supernannyn lempeät neuvot.Supernanny Pia Penttala tarjoaa lempeitä, mutta toimivia neuvoja perheiden kasvatuspulmiin. Lapsi voi muuttua vain, jos aikuiset hänen ympäri ...


Cover for Lempeän kasvattajan opas
E-book

Lempeän kasvattajan opas

Meiltä aikuisilta vaaditaan hyvää itsesäätelykykyä. Mutta vain harva meistä on saanut omassa lapsuudessaan tukea tunnetaitojen opetteluun. Itsesäätely ja itsemyötätunto ovat oleel ...


Cover for Hyvän oppimisen tilat
E-book

Hyvän oppimisen tilat

Kuinka rakentaa oppimiselle tilaa? Miten nykyisiä ympäristöjä voidaan hyödyntää paremmin ja monipuolisemmin? Miten ympäristöt, oppiminen ja hyvinvointi linkittyvät toisiinsa?Oppimi ...


Cover for Ryhmä toimivaksi
E-book

Ryhmä toimivaksi

Meillä kaikilla on luontainen tarve kuulua ryhmään ja tulla hyväksytyksi omana itsenämme. Koulumaailmassa näitä tarpeita haastavat monet ilmiöt, kuten yksinäisyys, syrjiminen ja ki ...


Cover for Tavallisen erityinen lapsi
E-book

Tavallisen erityinen lapsi

Miksi on päädytty puhumaan erityisistä lapsista ja kadotettu heidän tavallinen lapsuutensa?Perheen ja ammattikasvattajien yhteistyö virittyy yleensä vain silloin, kun lapsen kehity ...


Cover for Laaja-alainen osaaminen koulussa
E-book

Laaja-alainen osaaminen koulussa

by

Laaja-alaisella osaamisella tarkoitetaan tietoja, taitoja, arvoja, asenteita ja tahtoa, jotka luovat pohjan yksilön elinikäiselle oppimiselle ja yhteiskunnassa toimimiselle. Pyrkim ...


Cover for Näin motivoit oppimaan
E-book

Näin motivoit oppimaan

Motivaatio on kaiken toimintamme liikkeelle laittava voima. Se saa myös oppijat työskentelemään sinnikkäästi haastavissakin tehtävissä. Miten psykologisia perustarpeita ja niiden m ...


Cover for Praktikutvecklande forskning mellan skola och akademi
E-book

Praktikutvecklande forskning mellan skola och akademi

Under det senaste decenniet har flera myndigheter gjort riktade satsningar för att stimulera utvecklingen av förskola, skola och lärarutbildning genom att stärka den praktiknära fo ...


Cover for Ärligt talat av en lärare
E-book

Ärligt talat av en lärare

Välkommen in bakom kulisserna i en värld som inte liknar någon annan. Där saker drivs till sin spets – och förbi den. Välkommen till skolans värld. I denna bok får du ta del av gal ...


Cover for I en annan klass : Ett reportage om skillnaderna i den svenska skolan
E-book

I en annan klass : Ett reportage om skillnaderna i den svenska skolan

Skillnaderna i den svenska skolan har ökat i tjugo års tid och blir allt större. Det är en utveckling som går på tvärs mot de länder vi brukar jämföra oss med. Det får stora konsek ...


Cover for Mera medkänsla
E-book

Mera medkänsla

Mera medkänsla - med dig själv och med andra. Vore det något? Här är 10 personers perspektiv på vad medkänsla är, vart den kommer ifrån och vad den leder till, i syfte att inspirer ...


Cover for Förhandlingsboken - konsten att få vad som helst från vem som helst
E-book

Förhandlingsboken - konsten att få vad som helst från vem som helst

Oavsett om du är ute efter att bygga starkare relationer, få en högre lön eller nå bättre överenskommelser så är konsten att förhandla en viktig nyckel för att lyckas. Effektiv för ...


Cover for Lära för livet; Nonviolent Communication i skolan, för bättre resultat, färre konflikter och fördjupade relationer
E-book

Lära för livet; Nonviolent Communication i skolan, för bättre resultat, färre konflikter och fördjupade relationer

När elever älskar att studera och lärare älskar att undervisa Hur skapas acceptans och respekt i klassrummet? Hur sätter vi upp regler för samvaron i skolan och hur ser vi till att ...


Cover for Huomioi oppimisen esteet
E-book

Huomioi oppimisen esteet

Luentoja, ryhmäopetusta, tenttejä... Kukapa ei tunnistaisi näitä perinteisiä korkeakoulutuksen opetus- ja arviointimenetelmiä. Mahdollistavatko nämä menetelmät oppimisen kaikille o ...