Jump to content
The library informs: Ny app: Biblio - Ditt digitala ljudboksbibliotek i mobilen. Här kan du söka, utforska, låna, läsa och lyssna på böcker – både streama och ladda ner. Du loggar in med ditt bibliotekskort och PIN-kod.

E-books / Education


Cover for Suomen Supernanny
E-book

Suomen Supernanny

Suomen oman Supernannyn lempeät neuvot.Supernanny Pia Penttala tarjoaa lempeitä, mutta toimivia neuvoja perheiden kasvatuspulmiin. Lapsi voi muuttua vain, jos aikuiset hänen ympäri ...


Cover for Tavallisen erityinen lapsi
E-book

Tavallisen erityinen lapsi

Miksi on päädytty puhumaan erityisistä lapsista ja kadotettu heidän tavallinen lapsuutensa?Perheen ja ammattikasvattajien yhteistyö virittyy yleensä vain silloin, kun lapsen kehity ...


Cover for Laaja-alainen osaaminen koulussa
E-book

Laaja-alainen osaaminen koulussa

by

Laaja-alaisella osaamisella tarkoitetaan tietoja, taitoja, arvoja, asenteita ja tahtoa, jotka luovat pohjan yksilön elinikäiselle oppimiselle ja yhteiskunnassa toimimiselle. Pyrkim ...


Cover for Näin motivoit oppimaan
E-book

Näin motivoit oppimaan

Motivaatio on kaiken toimintamme liikkeelle laittava voima. Se saa myös oppijat työskentelemään sinnikkäästi haastavissakin tehtävissä. Miten psykologisia perustarpeita ja niiden m ...


Cover for Praktikutvecklande forskning mellan skola och akademi
E-book

Praktikutvecklande forskning mellan skola och akademi

Under det senaste decenniet har flera myndigheter gjort riktade satsningar för att stimulera utvecklingen av förskola, skola och lärarutbildning genom att stärka den praktiknära fo ...


Cover for Ärligt talat av en lärare
E-book

Ärligt talat av en lärare

Välkommen in bakom kulisserna i en värld som inte liknar någon annan. Där saker drivs till sin spets – och förbi den. Välkommen till skolans värld. I denna bok får du ta del av gal ...


Cover for I en annan klass : Ett reportage om skillnaderna i den svenska skolan
E-book

I en annan klass : Ett reportage om skillnaderna i den svenska skolan

Skillnaderna i den svenska skolan har ökat i tjugo års tid och blir allt större. Det är en utveckling som går på tvärs mot de länder vi brukar jämföra oss med. Det får stora konsek ...


Cover for Mera medkänsla
E-book

Mera medkänsla

Mera medkänsla - med dig själv och med andra. Vore det något? Här är 10 personers perspektiv på vad medkänsla är, vart den kommer ifrån och vad den leder till, i syfte att inspirer ...


Cover for Förhandlingsboken - konsten att få vad som helst från vem som helst
E-book

Förhandlingsboken - konsten att få vad som helst från vem som helst

Oavsett om du är ute efter att bygga starkare relationer, få en högre lön eller nå bättre överenskommelser så är konsten att förhandla en viktig nyckel för att lyckas. Effektiv för ...


Cover for Lära för livet; Nonviolent Communication i skolan, för bättre resultat, färre konflikter och fördjupade relationer
E-book

Lära för livet; Nonviolent Communication i skolan, för bättre resultat, färre konflikter och fördjupade relationer

När elever älskar att studera och lärare älskar att undervisa Hur skapas acceptans och respekt i klassrummet? Hur sätter vi upp regler för samvaron i skolan och hur ser vi till att ...


Cover for Huomioi oppimisen esteet
E-book

Huomioi oppimisen esteet

Luentoja, ryhmäopetusta, tenttejä... Kukapa ei tunnistaisi näitä perinteisiä korkeakoulutuksen opetus- ja arviointimenetelmiä. Mahdollistavatko nämä menetelmät oppimisen kaikille o ...


Cover for Prefect - Future Leadership for Research and Development
E-book

Prefect - Future Leadership for Research and Development

Prefect is aimed at leaders and managers of research and development. The focus is on leaders of universities and university colleges. The book covers a broad range of aspects, fro ...


Cover for Att förstå ungdomar utifrån ett större perspektiv
E-book

Att förstå ungdomar utifrån ett större perspektiv

Vad har barnen för möjligheter att skapa en grund för tillit och få chansen att utveckla deras sanna själv med en äkta identitet in i sin adolescens? En tid då flertalet ungdomar k ...


Cover for Näin onnistut opinnäytetyössä
E-book

Näin onnistut opinnäytetyössä

Moni opiskelija kokee, että opinnäytetyön tekeminen on täynnä mitä-, miten- ja miksi -kysymyksiä. Kun yhtä oikeaa vastausta ei ole, voi eteneminen hiipua jo alkumetreillä. Mitä aih ...


Cover for Ajattelun vahvistaminen opetuksessa
E-book

Ajattelun vahvistaminen opetuksessa

Kuvittele sammakkoa, joka on ikänsä elänyt kaivossa. Tämä kaivo on muodostunut sammakon todellisuudeksi. Kaivosta ulos pääseminen vaatii suuren ponnistuksen sammakolta itseltään. L ...


Cover for Kasvatus- ja koulutusalan johtaminen
E-book

Kasvatus- ja koulutusalan johtaminen

by

Millaista on suomalainen kasvatus- ja koulutusalan johtaminen? Miten kasvatus- ja koulutusala haastaa johtamista? Teoksessa tarkastellaan kasvatus- ja koulutusalan johtamisen kehit ...


Cover for Pedagoginen tuki perusopetuksessa ja toisella asteella
E-book

Pedagoginen tuki perusopetuksessa ja toisella asteella

Joustavasti ja pitkäjänteisesti tuettu oppimispolku on tärkeää jokaiselle lapselle ja nuorelle. Tämä käsikirja tarjoaa käytännönläheistä apua yleisen, tehostetun ja erityisen tuen ...


Cover for Kasvatuksen kulmakiviä: Henkilökuvia neljältä vuosisadalta
E-book

Kasvatuksen kulmakiviä: Henkilökuvia neljältä vuosisadalta

Suomalainen koulu oli joskus maailman paras. Muistammeko enää kuinka se oli syntynyt ja minkälaiset ajatukset pohjustivat kasvatuskeskustelua? Tässä teoksessa seurataan neljältä vu ...


Cover for App, app, app - handbok för dig med barn som älskar sociala medier
E-book

App, app, app - handbok för dig med barn som älskar sociala medier

I boken App, app, app! Handbok för dig med barn som älskar sociala medier hjälper Magister Nordström alla föräldrar som gått vilse i djungeln.Sociala medier är i dag något självkla ...


Cover for Untuvikot
E-book

Untuvikot

Varhaiskasvatuksen aloittaminen on yksi suurimpia muutoksia, joita pieni taapero elämässään kohtaa. Siksi ei ole yhdentekevää, millainen tämä uutena avautuva maailma pienen lapsen ...


Cover for Mokista oppii!
E-book

Mokista oppii!

Sen ei tarvitse olla vaikeaa tai raskasta! Epämääräisestä tulee selkeää ja motivoivaa, kun tiedät, mitä olet tekemässä. Tämä kirja kertoo ytimekkäästi, mistä monialaisissa oppimisk ...


Cover for Pedagoginen tuki varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa
E-book

Pedagoginen tuki varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

Varhaiskasvatus ja esiopetus tarjoavat hyvän maaperän varhaiseen tuen tarpeen kartoittamiseen ja lapsen taitojen kehittämiseen. Tämän käsikirjan avulla voit tunnistaa lapsen arkeen ...


Cover for Kasvatusteoria antiikista nykypäivään
E-book

Kasvatusteoria antiikista nykypäivään

Kasvatustiede on moninaisten tiedekäsitysten ja tieteen hyödyllisyyden vaatimusten ristitulessa. Toisaalta yliopistossa välitetty tieto esitetään keskeiseksi perustaksi asiantuntij ...


Cover for Berättarverkstad med barn. En handbok
E-book

Berättarverkstad med barn. En handbok

Barn i sex- till åttaårsåldern har fantastiska berättelser inom sig. Men hur tar man tillvara kreativiteten hos de barn som ännu inte har fått kläm på alfabetet eller behärskar skr ...


Cover for Nästan slagen – att bemöta aggressivitet i arbetslivet
E-book

Nästan slagen – att bemöta aggressivitet i arbetslivet

Många yrkesgrupper kan idag vittna om att det har blivit vanligare med hot och våld på arbetsplatsen. Läkare, lärare, myndighetspersonal, parkeringsvakter, busschaufförer, poliser, ...